Stowarzyszenie Razem SMR powstało z inicjatywy mieszkańców miejscowości Sztynwag, Mały Rudnik i Ruda. Zebranie założycielskie Naszego Stowarzyszenia odbyło się 15 sierpnia 2011 roku. Siedzibą Stowarzyszenia jest Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku.